Uradni prevoznik na jubilejnem 10. Grossmannovem festivalu bo podjetje Avto Rajh, ki zastopa blagovne znamke Ford in Citroen. Njihove salone najdete v Ljutomeru in v Murski Soboti. Da bodo nai gostje varno prispeli v deelo Hudega Ma?ka in se vrnili domov, bodo torej poskrbela nova vozila Ford in Citroen iz salona Avto Rajh.


Podjetje Avto Rajh d.o.o. temelji na bogati tradiciji kleparsko-li?arskih in servisnih storitev, za?etki katere segajo v estdeseta leta prejnjega stoletja. Danes sodijo med vodilna podjetja na slovenskem avtomobilskem trgu, tako po obsegu poslovanja kot predvsem po visokih kakovostnih standardih, ki jih dosegajo z vidika tehnologij in ?lovekih virov. Pri tem pa so ostali zvesti vrednotam druinskega podjetja.
Uspeno so uresni?ili strateko usmeritev, da razirijo svojo dejavnost na celotno podro?je Pomurja. Tako ponujajo celostni nabor storitev v Ljutomeru in Murski Soboti, v dveh najsodobneje opremljenih prodajno servisnih centrih. Visoko usposobljenost strokovnih sodelavcev in predvsem tevilne izkunje z zastopanjem znamke Ford od leta 1994 naprej, v zadnjem obdobju pa tudi z zastopanjem znamke Citroen, zagotavljajo vrhunsko kakovost storitev njihovim strankam, ki so v podjetju Avto Rajh vedno na prvem mestu, kar je njihova zaveza tudi za delovanje v prihodnje.

http://www.avtorajh.si