Saj vemo, da e nestrpno odtevate dneve do za?etka Grossmanna, zato je tukaj prvih nekaj filmskih naslovov, ki jih boste lahko ujeli na 12. ediciji vaega najljubega festivala.

vedski grozljivi triler SENSORIA vam bo po?asi zlezel pod koo, a bo tam po ogledu filma e nekaj ?asa tudi ostal. S preselitvijo v novo stanovanje skua Caroline za?eti novo ivljenje, a znotraj teh zidov ne najde miru, ampak tudi vse ve? znakov nadnaravne prisotnosti. Srhljiva atmosfera izolacije in izgubljanja stika z realnostjo, ki vas bo mogo?e spomnila na Podnajemnika Romana Polanskega, je tukaj servirana na skandinavski na?in. Hladno, sterilno in kot ledenik plaze?e. Sensoria je bila prikazana na ve?ini pomembnejih anrskih festivalih po svetu, zdaj pa vas pride strait e na son?no stran Alp. V ivo boste lahko na festivalu spoznali reiserja filma Christiana Hallmana ter glavno igralko Lanno Ohlsson.

Spoznali boste lahko tudi nekaj ustvarjalcev avstrijske grozljive komedije ATTACK OF THE LEDERHOSENZOMBIES, ki spada v zombi podanr grozljivk. Preve?eno, boste rekli. A le dokler si ne ogledate tega zmeanega alpskega vrtiljaka, ali bolje krvavega jodlarskega smu?i?a ivih mrli?ev v najboljem pomenu besede. Film odkrito ?rpa svojo inspiracijo iz splatterjev tipa Shaun of the Dead in Braindead, s katerimi se lahko celo enakovredno kosa, na ve? kosov pravzaprav. Pri?akuje vas zvrhan ko smeha in krvi v divjem ritmu polke!

?isto drugo atmosfero ponuja ena najbolj srhljivih grozljivk zadnjih nekaj let, amerika ?AROVNICA. Postavljena v puritansko okolje amerikega 17.stoletja sledi ruralni druini, ki v boju z neukro?eno naravo vse bolj izgublja vero v boga. Kjer pa ni boga, za?ne prevladovati temneja stran kr?anske kozmologije, in koze namesto mleka dajejo kri. Hudi?evo delo e nikoli ni bilo tako prepri?ljivo, tako intimno in groze?e. Film, ki ga ponekod po ZDA e vrtijo pred pravimi satanisti?nimi rituali, je doivel izjemen odziv e ob premieri na slovitem Sundanceu, kjer je odnesel tudi nagrado za najboljo reijo. Na alost bo na Grossmannovem festivalu najbr edina prilonost, da si ogledate to mojstrovino na velikem platnu kakega slovenskega kinematografa.

Zato si ozna?ite svoje koledarje, namaite smu?i in se pripravite na divjo vonjo. 12.Grossmann je pred vrati!