Kmetijska zadruga Metlika v vinskem tekmovalnem programu predstavlja Chardonnay.

Chardonnay 2013 je visoko kakovostna bela vinska sorta, ki je tudi v Beli krajini nala svoj prostor. Mila klima in skrbno odbrano grozdje v vinogradu sta odli?no izhodi?e za visoko kakovost vina. Izraenost sortnih karakteristik, tako v vonju kakor tudi v okusu, je zelo visoka. Bogat, harmoni?en in suh okus vina, daje veliko monosti kombinacij tudi v kulinari?ni ponudbi. Pomembno je, da vino uivamo primerno ohlajeno, najbolje med 10 in 12C.

Bela krajina, deelica belih brez, bele narodne noe, ustreljivih in prijaznih ljudi ter obila sonca in vinske trte je kakor ustvarjena za lepote ejne popotnike.
Mila klima in za vinsko trto prijazna zemlja dajeta pre?udovita bela in rde?a vina. Najbolje vinogradnike lege se nahajajo na podro?ju Vinomerja in Vidoi?ev.
Mogo?na, pod zemljo zgrajena zadruna Vinska klet KZ Metlika vabi v svoja nedrja vse ljubitelje pristnega in lahtnega belokranjskega vina. Pri?akujeta jih izjemno lepo urejena podzemna vinska klet in popolnoma nov prostor za degustacijo vin.

http://www.kz-metlika.si