Tudi letos smo za vas pripravili tevilne delavnice, v katerih lahko sodelujete med potekom festivala.
Mala delavnica groze je edinstvena filmska delavnica, v kateri prijavljene filmske ekipe ?aka poseben izziv v ?asu festivala - posneti film v dveh dneh in eni no?i po vzoru legendarnega Rogerja Cormana. Rok za prijavo je 1. julij.
V delavnici filmskega bojevanja se boste nau?ili osnov borbenega premikanja in varnega padanja, rokovanja z orojem in obvladovanja nasprotnika ter spoznali starodavne skrivnosti srednjevekega in renesan?nega bojevanja. Pohitite s prijavami, saj je tevilo mest omejeno!
V Mali delavnici digitalnih posebnih u?inkov boste lahko spoznali osnove ustvarjanja ra?unalniko generiranih podob in njihovo apliciranje v video posnetke. Delavnice tega tipa so pri nas izjemno redke, zato vas pozivamo, da izkoristite ponujeno prilonost.
Igralska delavnica s prakti?nimi ve?inami javnega nastopanja bo vas preko igralskih improvizacij in metode ?utnega spomina nau?ila sprejemati tremo kot naravno danost in z njeno pomo?jo v kombinaciji z lastno imaginacijo dose?i u?inke, s katerimi boste zadovoljni predvsem sami.

Tudi letos smo za vas pripravili tevilne delavnice, v katerih lahko sodelujete med potekom festivala.

Mala delavnica groze je edinstvena filmska delavnica, v kateri prijavljene filmske ekipe ?aka poseben izziv v ?asu festivala - posneti film v dveh dneh in eni no?i po vzoru legendarnega Rogerja Cormana. Rok za prijavo je 1. julij.

V delavnici filmskega bojevanja se boste nau?ili osnov borbenega premikanja in varnega padanja, rokovanja z orojem in obvladovanja nasprotnika ter spoznali starodavne skrivnosti srednjevekega in renesan?nega bojevanja. Pohitite s prijavami, saj je tevilo mest omejeno!

V Mali delavnici digitalnih posebnih u?inkov boste lahko spoznali osnove ustvarjanja ra?unalniko generiranih podob in njihovo apliciranje v video posnetke. Delavnice tega tipa so pri nas izjemno redke, zato vas pozivamo, da izkoristite ponujeno prilonost. Rok za prijavo je 4. julij.

Igralska delavnica s prakti?nimi ve?inami javnega nastopanja bo vas preko igralskih improvizacij in metode ?utnega spomina nau?ila sprejemati tremo kot naravno danost in z njeno pomo?jo v kombinaciji z lastno imaginacijo dose?i u?inke, s katerimi boste zadovoljni predvsem sami.

Ve? informacij:

http://www.grossmann.si/razpisi/