EFFFF

Melies dargent

Cilj Evropske federacije festivalov fantastičnega filma je promocija evropskega filma in filmskega ustvarjanja.

Z 22 včlanjenimi festivali, tako na evropskem kontinentu kot tudi v Aziji in severni Ameriki, in s skupnim občinstvom približno 450.000 ljudi je EFFFF postala eno najmočnejših orodij za promocijo izvirnosti in ustvarjalnosti evropske industrije fantastičnega filma.

Federacija je prisotna v 16 državah. Vzpostavila je močno povezano mrežo festivalov, s pomočjo katere filmi lažje dosegajo tuja občinstva in ki jim omogoča potencialno vidnost pred javnostjo, tiskom in filmarji, ki je ne morejo doseči na filmskih sejmih.
Da bi umetniško in ekonomsko podprla evropsko fantastično kinematografijo, je EFFFF ustanovila tekmovalni program Zlati Méliès (Méliès d'Or) za najboljši evropski fantastični film.

Ta edinstveni tekmovalni program, ki poteka tako med celovečerci kot kratkimi filmi, je soorganiziran s strani vseh evropskih članov federacije. Zmagovalna filma sta promovirana na večjih filmskih sejmih in na vsakem od festivalov.

Pokrovitelji

Partnerji