VEČ OD RESNICE: KADIJEVIĆ O KADIJEVIĆU in BOŽJA VOLJA
Djordje Kadijević, Dejan Ognjanović

POETIKA GROZE
Knjige iz edicije založbe Orfelin, Novi Sad

BOG MI JE PRIČA, DA POTREBUJEM IZGANJALCA HUDIČA
Davorin Bešvir

MAVRICA NA TRI PLAMENE, BOG NAS ŽIVI VSE SLOVENE
Jelka Pšajd, Mateja Huber, Nevenka Korpič, Anja Serec Hodžar