Družino Šekoranja iz Bizeljskega vino spremlja od 'zmeraj'. Zadnjih 25 let ga pridelujejo pod blagovno znamko Vino Graben. V petih vinogradnih raste 40 tisoč trt, kar 45 različnih sort grozdja. Iz njih negujejo vina vrhunske kvalitete.

 


Vina zorijo tudi v peščenih kleteh, t.i. repnicah, ki so posebnost Bizeljskega.


www.vino-graben.com