Prleške kult - ure

MK

Logo EKP socialni sklad SLO slogan442

Naslov projekta: Razvoj novih projektov s področja kulture - izbranega na javnem razpisu »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020«

Trajanje projekta: 01. 06. 2020 do 31. 05. 2021

Sofinancerji projekta: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za kulturo RS

Vrednost projekta: 36.000,00€

Cilji projekta
Cilj projekta je bila zaposlitev treh dolgotrajno brezposelnih oseb iz Vzhodne dela Slovenije, in sicer na področju kulture. Te osebe so snovale in izvajale projekte s področja izvedbe novih kulturnih vsebin in izobraževanj, ki so dvignile kvaliteto kulturnega življenja ne zgolj mesta Ljutomer, temveč celotne Prlekije.
Osebe so pridobile nova znanja in usposobljenost na področju snovanja in organizacije kulturnih dogodkov, s čemer so si dvignile svoje zaposlitvene možnosti na tem področju.
Skozi projekt smo tudi povečali dostopnost kulturnih vsebin in dvignili zavest lokalnega prebivalstva in lokalnih oblasti o pomenu kulture. S čemer so se njihove zaposlitvene možnosti še dodatno zvišale.
Obenem bodo vključene osebe pridobile tudi prepotrebno tehnično znanje in spretnosti pri sami tehnični izvedbi tovrstnih kulturnih vsebin. Zelo pomembno bo njihovo seznanjanje in praktično delo na snovanju in pisanju novih projektnih idej za potrebe javnih razpisov.

Dodana vrednost Projekta
Vsled zaprtja kulturnega življenja in ostalih omejitev zaradi epidemije covid-19, smo seveda bili primorani nekoliko prilagoditi izvedbo naših aktivnosti. Kar se tiče izvedbe kulturnih dogodkov, smo jih bili prisiljeni preseliti na splet. S tem smo izgubili možnost predstavitve naših dogodkov in novega kulturnega programa živemu občinstvu, a smo po drugi strani bili spletno dostopni širšemu občinstvu, s snemanjem večine dogodkov pa smo obenem pridobili pomemben dokument časa, ki bo dostopen še dolgo po projektu. Obenem so vključene osebe pridobile tudi usposobljenost, ki pri projektu sicer ni bila predvidena, in sicer za produkcijo avdio vizualnih vsebin, organizacijo snemanj in predvajanje vsebin na spletu. Glede na svetovne epidemiološke razmere in kulturne trende, je to znanje, ki bo v prihodnosti vse bolj cenjeno in iskano.

Neposredni učinki projekta
Zaradi epidemioloških omejitev, predvsem pa zaradi dolgotrajnejše omejitve gibanja preko občinskih meja, smo konceptualno prilagodili naš zastavljen kulturni program. Osredotočili smo se namreč v veliki meri zgolj na lokalne kulturne ustvarjalce, ki v taki obliki in v tako zgoščenem urniku, še nikoli niso bili predstavljeni. Zato smo te dogodke tudi izvajali pod imenom Prleška kult-ura.
Skozi projekt smo zasnovali, posneli in izvedli (spletno) vsega skupaj 9 umetniških razstav, 8 glasbenih nastopov, 8 filmskih projekcij, 8 literarnih večerov ter 5 kulturno kreativnih delavnic.

Rezultati
Tekom projekta smo vzpostavili tudi tesnejše sodelovanje z občino Ljutomer, ji pomagali in svetovali pri prijavah na javne razpise na področju kulture, ter s tem tudi pospešili aktivnosti občine pri opremljanju prostorov, ki bodo namenjeni mladinskim in kulturnim programom. Prostori se bodo predvidoma odprli jeseni (oz. spomladi naslednjega leta), vključene osebe iz pričujočega projekta pa bomo pri delovanju teh prostorov tudi aktivno sodelovale.
Poleg dviga usposobljenosti vključenih oseb na področju organizacije kulturnih dogodkov, smo tako opazno dvignili tudi lokalno zavest o pomembnosti predvsem domače kulture in spodbudili odločevalce na lokalni ravni za dodatno angažiranost pri vzpostavljanju kulturne infrastrukture. S tem smatramo, da smo uresničili vse glavne cilje iz zaposlitvenih načrtov vključenih oseb ter izpolnili projektne cilje pri razvoju novih projektov s področja kulture v našem lokalnem okolju.

 PKULTURE ELEMENTI LOGO