Glasbeni program

Petek, 23.07.2021

King Cat Rhythm

King Cat Rhytm
18:30, Kino na prostem Mestna Hiša Ljutomer
Sobota, 24.07.2021

Monstrumental

Monstrumental v2
15:00, Kino na prostem Glavni Trg Ljutomer

Ezy Ryder

Ezy Ryder
15:00, Kino na prostem Glavni Trg Ljutomer